Zpracování osobních údajů

Chcete práci a my zase nové kolegy. Aby to mohlo klapnout, potřebujeme využít vaše osobní údaje, takže vězte, že naše firmaGreen:Code s.r.o. , IČO 141 18 343, se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, potřebuje zpracovávat osobní údaje zájemců o práci u nás. A to zejména

  • adresné a popisné osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a osobní údaje Zájemce uvedené v přiloženém životopise, který nám poskytnete v tomto formuláři.
  • Green:Code s.r.o. je dále oprávněna zpracovat i zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje), které Zájemce zveřejní v přiloženém životopise.

Green:Code s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Proč k nám?

Zjistit více

Jak se k nám
přidat?

Zjistit více